Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Pepton 85/16Το PEPTON 85/16 χρησιμοποιείται σε όλες τις καλλιέργειες


  • Αυξάνει την ριζοβολία
  • Ενισχύει την ανάπτυξη του φυτού
  • Αυξάνει την ανθοφορία – καρπόδεση
  • Αυξάνει την ανθεκτικότητα του φυτού σε καταστάσεις στρες
  • Πρωιμίζει την παραγωγή – βελτιώνει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά
  • Αυξάνει την διάρκεια αποθήκευσης των καρπών
  • Βοηθάει το φυτό στην καλύτερη απορρόφηση Ca
  • Προλαμβάνει τροφοπενίες Fe - Mg
  • Έχει έγκριση στην Βιολογική καλλιέργεια