Πατατόσπορος INFINITY
 

  • Infinity ποικιλία υψηλής απόδοσης και γρήγορης κονδυλοποίησης. 

  • Έχει εξαιρετικό χρώμα δεν μελανιαζει εύκολα

  • Έχει υψηλά ποσοστά σε ξηρά ουσία  (24%). 

  • Παρουσιάζει καλή διατηρησιμότητα στην αποθήκευση.