Πατατόσπορος ELECTRA

Ποικιλία με πολύ φωτεινούς μεγάλους κονδύλους, εξαιρετική εμφάνιση και χωρίς εσωτερικές ατέλειες.
Αντέχει πολύ κατά την αποθήκευση, στα μηχανικά χτυπήματα και παρουσιάζει καλή ανθεκτικότητα στην ακτινομύκωση,  στον περονόσπορο του φυλλώματος
και στη φόμα στο χωράφι.
      Είναι εξαιρετική για συσκευαστές.           
Έχει πολύ καλή γεύση και είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους μαγειρέματος και ιδιαίτερα για τηγάνι.


   
       Ωρίμανση : Μεσοπρώιμη


      Αποθήκευση : Πολύ καλή

   

      Λήθαργος : Κανονικός


       
      Ποσοστό σε ξηρά ουσία : 18,5%

                                                                 Χαρακτηριστικά κονδύλου
                                                          
Σχήμα : Επίμηκες - ωοειδές
Χρώμα επιδερμίδας: Ανοιχτό κίτρινο 
Χρώμα σάρκας : Κίτρινο 
Βάθος οφθαλμών: Αβαθή
Αντοχή κατά την αποθήκευση: Καλή
Αντοχή σε μηχανικά χτυπήματα: Πολύ καλή  
                                                                     Ομοιομορφία  : Μεγάλη


Η Electra καλλιεργείται σε όλους τους τύπους των εδαφών.Χαρακτηριστικό της είναι η υψηλή ανθεκτικότητα στην ακτινομύκωση.    

     Παραγωγός: Παντούδης Πασχάλης       
           Farmer: Pantoudis Pashalis
         Ποικιλία: Electra (IPM)
            Variety: Electra (IPM)
          Περιοχή: Αιγίνιο Πιερίας
            Region: Aiginio Pierias 
Ημερομηνία σποράς: 2 Μαρ 2016
            Seeding Date: 2 Mar 2016  


                                               
                                                  Ημερομηνία Φωτογραφίας: 19 Μαίου 2016
                                                                         Date of photo: 19 May 2016

      Αναμενώμενη ημερομηνία συγκομιδής: 1-7 Ιουλίου 2016
                      Estimated date of harvest: 1-7 July 2016


Στη καλλιέργεια από την αρχή εφαρμόζετε το πρόγραμμα φυτοπροστασίας της Geomat (Vitel P-Zn, Vitel Cu, Vitel Amino, Cykeyman, Cropaid Anti-frost). Έχει επιτευχθεί μεγάλη ομοιομορφία κονδύλων και αναμένουμε πολύ μεγάλη «εμπορική παραγωγή».